Centrum Zarządzania Wynikami

INR24.eu to platforma internetowa wspomagająca zarządzanie leczeniem przeciwzakrzepowym pacjentów. Łączy ona możliwości analizatorów qLabs, pozwalających na dokonywanie pomiarów wskaźnika INR w domowych warunkach bez udziału personelu medycznego, z szybkim dostępem do uzyskiwanych wyników za pomocą strony internetowej. Cały system wymaga współpracy na linii: pacjent – INR24 – lekarz:

Wyniki pomiarów przekazane przez pacjenta do systemu INR24.eu pozwalają na ich przechowywanie w Centrum Zarządzania Wynikami, do którego dostęp ma lekarz prowadzący terapię. Z punktu widzenia personelu medycznego daje to możliwość szybkiego reagowania na ewentualne zmiany wskaźnika INR, ale przede wszystkim zwiększa kontrolę i bezpieczeństwo pacjentów, a samo zarządzanie leczeniem czyni łatwym. Poza dostępem do systemu z poziomu strony internetowej, jego największą zaletą jest bowiem wbudowany algorytm, który modyfikuje dawki leków zażywanych przez pacjenta, dostosowując je do aktualnych wyników. Podejmowanie decyzji dotyczących dawkowania tradycyjnych, doustnych leków przeciwzakrzepowych staje się zdecydowanie łatwiejsze.