Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR/PT

Samokontrola INR w domu: rewolucja w leczeniu kardiologicznym

Od stycznia 2024 z roku pacjenci stosujący doustną terapię przeciwkrzepliwą np. warfarynę czy acenokumarol, mogą samodzielnie kontrolować poziom INR w zaciszu swojego domu. To przełomowy moment w leczeniu kardiologicznym, który niesie ze sobą szereg korzyści dla pacjentów, lekarzy i całego systemu opieki zdrowotnej.

Większy dostęp do samokontroli:

Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR/PT otwiera szeroki dostęp do tej nowoczesnej metody monitorowania terapii. Limit finansowania w wysokości 1500 zł z 10% dopłatą dla osób dorosłych raz na 3 lata oraz pełna refundacja dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w limicie, czynią tę technologię bardziej dostępną niż kiedykolwiek wcześniej.

Prosta i wygodna obsługa:

Aparaty do pomiaru INR są niezwykle proste w obsłudze. Przypominają glukometry, a cały proces pomiaru sprowadza się do nakłucia opuszka palca, umieszczenia próbki krwi na pasku testowym, który wcześniej został włożony do aparatu. Wynik pojawia się już po 30 do 90 sekund w zależności od modelu aparatu oraz badanej krzepliwości,

Lepsze zarządzanie terapią:

Częstsze pomiary INR (np. raz w tygodniu zamiast raz w miesiącu) pozwalają na dokładniejsze monitorowanie leczenia i szybsze reagowanie na niepokojące odchylenia. To z kolei przekłada się na lepsze dopasowanie dawkowania leków, co z kolei redukuje ryzyko powikłań, takich jak zakrzepy krwi lub krwotoki.

Bardziej regularna kontrola INR pomaga ustabilizować terapię pacjenta oraz zmniejszyć ryzyko krwawień oraz powikłań. Lekarze i główne ośrodki leczenia przeciwzakrzepowego zalecają jak często pacjent powinien oznaczać INR i jakie
działania podjąć w przypadku jego wahań. W zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz reakcji na dawkę leków przeciwzakrzepowych, badania można przeprowadzać co klika tygodni, a nawet co kilka dni. Wykonywanie badania INR co 4 dni pozwala na utrzymanie wyniku w zakresie terapeutycznym aż w 92% w porównaniu do badania co 2 tygodnie wartość utrzymania wyniku w zakresie terapeutycznym wynosi zaledwie 68%.**

Mniej wizyt u lekarza:

Możliwość przesyłania wyników pomiarów do lekarza online eliminuje potrzebę częstych wizyt kontrolnych. Pacjenci mogą skonsultować się z lekarzem telefonicznie, jeśli wyniki będą niepokojące, co oszczędza czas i pieniądze zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

Odciążenie gabinetów lekarskich:

Refundacja aparatów do pomiaru INR otwiera drogę do odciążenia gabinetów lekarskich. Lekarze będą mogli skupić się na pacjentach, którzy wymagają większej uwagi, co z kolei przełoży się na lepszą jakość opieki nad wszystkimi pacjentami.

Przykłady zastosowania:

Samokontrola INR jest szczególnie korzystna dla pacjentów, którzy:

 • Mają trudności z dotarciem do gabinetu lekarskiego (np. osoby starsze, schorowane, mieszkające w odległych rejonach).
 • Potrzebują częstszych kontroli INR ze względu na wysokie ryzyko powikłań.
 • Są w trakcie leczenia po zabiegu kardiochirurgicznym.

Dodatkowe korzyści:

 • Poczucie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.
 • Lepsza świadomość choroby i wpływu leczenia.
 • Możliwość szybszego reagowania na niepokojące objawy.

Szczegóły refundacji:

 • Zlecenie na aparat i paski do pomiaru INR może wystawić: angiolog, hematolog, kardiolog, kardiochirurg, pediatra, lekarz POZ, pielęgniarka lub położna (w przypadku kontynuacji terapii).
 • Pacjenci mogą zrealizować e-zlecenie w każdym sklepie medycznym i aptece, która ma umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 • Refundowane aparaty i paski do INR ponadto muszą spełniać wymagania techniczne, oferować wbudowaną kontrolę jakości badania która jest kontrolą całego systemu nie tylko aparatu, ale również kontroluje paski testowe, a ponadto, dla prostoty użytkowania aparat powinien posiadać interface w języku polskim.*

Uwaga:

 • Przed podjęciem decyzji o zakupie aparatu do pomiaru INR należy skonsultować się z lekarzem.
 • Więcej informacji na temat refundacji można znaleźć na stronie internetowej NFZ.
 • Szczegółowe informacje na temat aparatów do pomiaru INR można znaleźć na stronach internetowych producentów.

Podsumowując, refundacja aparatów do pomiaru INR to niezwykle ważny krok w kierunku poprawy jakości opieki nad pacjentami kardiologicznymi. Samokontrola INR otwiera drogę do lepszego zarządzania terapią, zwiększa komfort pacjentów i odciąża system opieki zdrowotnej.

* – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002461

** “Self­monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta­analysis” C Heneghan, Palonso­Coello, J M Garcia­Alamino, R Perera, E Meats, P Glasziou; Lancet, 2006; 367: 404­11.

** Centers for Medicare and Medicaid Services. National Coverage Analysis: Prothrombin Time (INR) Monitor for Home Anticoagulation Management.

*** – https://ptinr.pl